“Begin dit jaar zagen we wat er in China gebeurde en zijn we al voorzorgsmaatregelen gaan nemen: onze voorraad desinfecteermiddel, papieren handdoeken en wc-papier hebben we flink aangevuld en extra mensen aangenomen om eventueel ziekte beter op te kunnen vangen. Maar de huidige toestand hadden we absoluut niet voorzien.
Die voorraad komt goed van pas voor onze klanten maar werk voor onze mensen is er nauwelijks.

We vallen niet onder de bedrijven die moeten sluiten maar veel van onze klanten wel, zoals de horeca en scholen. Bij andere klanten wordt er bijna alleen vanaf huis gewerkt en is de schoonmaak van de kantoren minder relevant.  In overleg met opdrachtgevers doen we nog zo veel mogelijk: bij scholen voeren we bijvoorbeeld nu het groot onderhoud uit dat we anders in de zomervakantie doen. Dat kan natuurlijk niet overal. 

Onze belangrijkste kostenpost is ons personeel en we willen niemand ontslaan.  Voorlopig vallen we nog onder geen enkele steunmaatregel: we hoeven niet te sluiten. Maar onze klanten wel. Er is een regeling voor bedrijven met meer dan 20% omzetverlies maar dat  is vergeleken met begin vorig jaar – en juist het afgelopen jaar zijn we enorm gegroeid. Meer omzet maar ook meer kosten.

We zijn een echt familiebedrijf en wij staan voor duurzaam ondernemen. Dat betekent ook dat je als ondernemers en leveranciers er voor elkaar bent in moeilijke tijden. Juist dan. Samen op basis van de relatie zoeken naar een oplossing en niet eenzijdig besluiten om niet of veel later te betalen. Saamhorigheid, daar gaat het om. Ook wij doen wat we kunnen: onze auto’s zijn vervroegd in groot onderhoud bij de buurman en alle personeelsleden hebben al bloemen en taart gekregen, ook lokaal ingekocht. 

De toekomst? We zien nu hoe belangrijk ons werk is. Dat virus is niet zo maar verdwenen en ik verwacht dat op plaatsen als de horeca en de zorg de eisen aan hygiëne en schoonmaak nog belangrijker worden. Digitaal werken zal grotendeels blijven en kantoren worden misschien minder belangrijk. We gaan het zien.”

Maurits Timmermans, Augias Schoonmakers