“In maart kwam de eerste klap met NLdoet, de groep enthousiaste VDGC-ers zag hun mooie teambuildingsklus bij de Boswerf in duigen vallen. Daarna ging het snel met de annulering van geplande activiteiten als de prokkelstages en bijeenkomsten.

Na een kleine pas op de plaats zijn we gaan bellen met alle maatschappelijke organisaties met de vraag: ‘Hoe gaat het bij jullie en wat kunnen we voor jullie doen?’. Dat leverde andere verzoeken op dan voorheen: van kaartjes schrijven voor ouderen in verpleeghuizen tot huiswerkbegeleiding en laptops voor jongeren.  In die eerste coronaperiode werd ook een hoogwerker geregeld door Wessels Zeist bij de Wijngaard zodat familie toch ‘op bezoek’ kon.

Mooi om te kunnen doen, maar wat een armoede in menselijk contact. Het is niet te vatten wat voor impact dit heeft gehad op iedereen die niet zelfstandig zijn of haar leven kan inrichten. Mensen die niet naar de dagbesteding kunnen, geen bezoek mogen hebben, waar alle sociale contact soms zelfs onder het minimum zakte. Het toont aan hoe kwetsbaar onze samenleving is.

In juni pakten we langzaamaan de bijeenkomsten weer op, onder andere digitaal. We organiseerden een online kennismakingsbijeenkomst met nieuwe partners. Deze was succesvol, en zowel efficiënt als effectief.

Ondanks deze rare tijden hebben nieuwe partners zich aangemeld. De eerste ‘gewone’ match is ook weer een feit: een grote verfklus bij Reinaerde. Er gaat ook veel aandacht naar stage/ leerwerkplekken, voor VSO leerlingen en praktijkonderwijs maar ook voor andere kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt.

Als we iets hebben geleerd de afgelopen maanden is dat er meer kan dan je denkt. De waarde van verbinden en matchen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals wij dat doen, die blijft. Misschien nog wel noodzakelijker dan ooit nu allerlei subsidies en regelingen onder druk komen te staan door de economische gevolgen van deze crisis. Het netwerk van Samen voor Zeist is sterk en flexibel, dat hebben we wel bewezen. Organisaties die willen aansluiten zijn altijd welkom.”

Katherina Casse en Wilma de Groot van Samen voor Zeist